Vinařství Anna Maria Abbona

 

 Anna Maria Abbona vypráví o příběhu vinice:

 Můj pradědeček Giuseppe se staral o vinice jako zemědělec  v nájmu. Jeho snem bylo vlastnit pozemek, ale jeho život byl příliš krátký na to, aby se tak stalo.

 Můj dědeček Angelo se poté o pozemek začal starat. Byl to farmář a vytvořil naší společnost v roce 1936. Pěstoval révu na vinici MAIOLI a doufal v rozšíření svého majetku, který byl velmi malý pro tak velkou rodinu

 Můj otec Giuseppe ho následoval. Narozdíl od velké části lidí v jeho věku, kteří se kvůli práci během průmyslové revoluce odstěhovali do měst, on byl zamilovaný do svých vinic a staral se o otcovo dědictví. Později zakoupil i nové pozemky.

Naneštěstí tyto roky byly velmi nepříznivé pro kvalitu vína. Díky tomu se rodiče vzdali nápadu vyrábět vlastní víno. Proto malé množství vypěstovaných hroznů muselo být zpracováno u jiných místních vinařů.

Rok 1989 byl přelomovým rokem v našem vinařství. V té době jsme můj manžel a já měli odlišné práce, i když oba pocházíme z vinařských rodin. Po nějaké době jsme se ale rozhodli vrátit k našemu původu a znovu pracovat na vinicích.

Video